• THÀNH CÔNG TỪ KHOÁ TẬP HUẤN KHỞI SỰ KINH DOANH 01
  • 03/12/2018
  • Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của Khoa QTKD đã được Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế và QTKD phê duyệt, Khoa QTKD xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Khởi sự kinh doanh cho sinh viên trong Nhà trường với mục tiêu giúp cho các em sinh viên có được các các kiến thức, kỹ năng cơ bản để hình thành ý tưởng kinh doanh, tiến hành quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong những năm đầu Khởi nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới; giúp sinh viên nâng cao kỹ năng lập kế hoạch/dự án khởi nghiệp cho các sinh viên có mong muốn tham gia cuộc thi khởi nghiệp các cấp.

     

  • KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
  • 21/09/2018
  • Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới góp phần xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

  • CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SVK15 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHOA QTKD
  • 10/09/2018
  • Hưởng ứng Chương trình Chào tân sinh viên K15 của Nhà trường,  ngày 09/09/2018 tại Giảng đường 101-GK1, Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên K15 và Toạ đàm kinh nghiệm phương pháp học tập & định hướng việc làm cho sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh. Chương trình là cơ hội tăng thêm sự hiểu biết, sự gắn kết giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa và nâng cao nhận thức của các Tân sinh viên K15 về môi trường học tập mới, môi trường giáo dục và đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của bản thân và xã hội.

Video