Thông báo về thời gian và địa điểm chấm BCTT tốt nghiệp K11 khoa QTKD 2018 (HK3)
30/08/2018 | 4502 lượt xem

Khoa QTKD tiến hành chấm điểm vấn đáp báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K11 (K9 và K10 ghép) năm 2018 học kỳ 3.

Thời gian: 8h00 thứ Sáu, ngày 31/8/2018.

Địa điểm: Tại các phòng P. 102, 202 GK2

Danh sách sinh viên từng hội đồng và địa điểm cụ thể trong file đính kèm (Download danh sách tại đây).
 

Video