Kế hoạch và Hội đồng đánh giá tiến độ giữa kỳ báo cáo thực tập tốt nghiệp học kỳ 3 (2017-2018)
13/07/2018 | 2242 lượt xem
Khoa QTKD thông báo kế hoạch và Hội đồng đánh giá BCTTTN cho sinh viên K11 và K10, 9 (Ghép) ngành Quản trị KD như sau:
    + Thời gian: Từ 8h00 Thứ Ba ngày 17/7/2018
    + Địa điểm: Tại Phòng 406 (Văn phòng Khoa) nhà Nghiên cứu và Làm việc.
Sinh viên có mặt tại hội đồng mang theo báo cáo sơ bộ để phục vụ việc kiểm tra tiến độ.
            Thông tin chi tiết các hội đồng và địa điểm có ở file đính kèm (Download tại đây)

Video