Lễ kết nạp đảng viên mới 6/1/2017
10/01/2017 | 802 lượt xem

Ngày 6-1-2017 Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản tổ chức lễ kết nạp cho đồng chí Hoàng Thanh Hải bộ môn Toán

Video