Thông báo viết bài tham dự hội thảo "Huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới".
02/03/2017 | 61 lượt xem

Kính gửi thầy, cô thông báo viết bài tham dự hội thảo 'Huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới'. Nội dung chi tiêt thầy, cô xem tại 

 

http://tueba.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-vv-viet-bai-tham-luan-hoi-thao-ve-van-deve-van-deve-van-deve-van-de-huy-dong-nguon-luc-tai-chinh-cho-xay-dung-nong-thon-moi-2377.htm

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 728

Tổng truy cập: 1174330