v/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016
02/03/2017 | 1419 lượt xem

1/ Các Thầy, Cô lên website xem công văn số 194/TB - ĐHKT&QTKD - KHTC v/v hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 để thực hiện quyết toán thuế theo hướng dẫn đính kèm đăng tải trên website.

2/ Các Thầy cô vào website xem công văn số 53/ĐHKT &QTKD - KT&ĐBCLGD để thực hiện góp ý cho báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo của Nhà Trường

Video