Thông báo V/v đăng ký tham gia khóa tập huấn thuộc dự án INASP
10/01/2017 | 1397 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:22/ĐHKT&QTKD-QHQT
V/v đăng ký tham gia khóa tập huấn thuộc dự án INASP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 06 tháng 01 năm 2017


Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Căn cứ công văn số 175/THHL-QLDA về việc mời tham gia khóa tập huấn về nâng cao năng lực viết bài báo cho giảng viên trẻ trong khuôn khổ dự án “Nâng cao kỹ năng viết và đăng bài báo khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên và các trường đại học khác trong khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam” giữa Đại học Thái Nguyên và Mạng lưới Ấn phẩm khoa học Quốc tế (INASP), Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đề nghị Trưởng các đơn vị trong trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trẻ của đơn vị đăng ký tham gia khóa tập huấn như sau:

·     Thời gian: Từ tháng 02 đến tháng 04 năm 2017, bao gồm 1 buổi gặp mặt giới thiệu chung và khởi động khóa học, 6 tuần học trực tuyến và 2 ngày hội thảo tổng kết khóa học;

·     Địa điểm: Buổi gặp mặt giới thiệu chung về khóa học sẽ diễn ra tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. Địa điểm tổ chức hội thảo tổng kết sẽ thông báo cụ thể đến học viên sau khi kết thúc khóa học trực tuyến;

·     Ngôn ngữ học tập: Tiếng Anh;

·     Kinh phí: Do INASP tài trợ;

·     Đối tượng: Cán bộ, giảng viên trẻ có nhu cầu xuất bản bài báo trong nước và quốc tế;

Thông tin chi tiết về khóa học bao gồm cách thức đăng ký tham dự và tiêu chí lựa chọn ứng viên được gửi ở tệp đính kèm.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Mr. Phạm Như Cường – Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Điện thoại: 0913.076.867, Email: phamcuong@tueba.edu.vn

Trân trọng thông báo.

Nguồn: ĐHKT&QTKD

Video