Thông báo mở lớp chứng chỉ giảng viên hạng II
14/08/2018 | 573 lượt xem

Để tạo điều kiện cho các thầy cô sau này xét lên giảng viên hạng II, phòng HC-TC gửi các thầy cô thông báo mở lớp chứng chỉ.

Thầy thầy cô lập danh sách những thầy cô có nhu cầu học và gửi về cho tôi theo địa chỉ mail này trước thứ 5 ngày 9/8/2018 để đăng ký
Trân trọng

 

Video