Tài liệu BM Tin học
17/03/2017 | 1409 lượt xem

Tài liệu ôn thi MOS: Word, Excel, Powerpoint

Tham khảo MOS Word pass 1000 point có lời hướng dẫn:

Tham khảo MOS Excel:

Tham khảo MOS Powerpoint:

Tài liệu ôn thi IC3 GS4:

Modul A

Modul B:

Modul C:

Video