Quy định mới về việc đề nghị sửa điểm cho sinh viên
19/08/2016 | 1176 lượt xem

 

Kính gửi toàn thể các thầy, cô trong Khoa!

Để đảm bảo tốt hơn công tác quản lý điểm. Kể từ ngày 18/8/2016, đề nghị các thầy, cô có phiếu đề nghị sửa điểm cho SV sẽ thêm mục xác nhận của Trưởng bộ môn. Trưởng bộ môn căn cứ vào các minh chứng kèm theo của GV đề nghị sửa điểm, xác nhận vào đơn đề nghị. Sau đó Khoa mới thực hiện xác nhận trong bước tiếp theo.

Khoa sẽ gửi các Trưởng bộ môn bản mẫu đề nghị sửa điểm trong tuần sau, sau khi phòng Khảo thí cung cấp.

 

BCN Khoa trân trọng thông báo!

Video