Đề án chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ và năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường ĐHKT&QTKD giai đoạn 2013--2015 và 2016-2020
11/01/2017 | 927 lượt xem

Video