Thông tin tập huấn hè 2017 của BM Lý luận chính trị
03/10/2017 | 2069 lượt xem

Theo hướng dẫn số 35-HD/BTGTƯ ngày 22/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên; Quyết định 2762/QĐ-BGDĐT ngày 14/08/2017 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về việc giao cho Trường Đại học KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) chủ trì, tổ chức dưới sự chỉ đạo, giám sát của Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo trung ương và Vụ GD Đại học (Bộ GD&ĐT). Trong 3 ngày (6 -8/9), tại Hải Phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho giảng viên lý luận chính trị, giáo dục chính trị của các ĐH, Học viện, Cao đẳng sư phạm và Trung cấp sư phạm từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra phía Bắc.

 

Đến dự buổi khai mạc và bế mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè 2017 có GS.TS. Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ThS. Đào Mai Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị; PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ GD Đại học; GS.TS. Phạm Quang Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV- ĐHQGHN.

Description: C:\Users\TGS\Desktop\22154733_2349209858514038_3066235304881102985_n.jpg

Bộ môn LLCT trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên đã cử 02 đồng chí Trần Huy Ngọc (Phó trưởng Bộ môn) và đồng chí Phạm Thị Nga (Giảng viên) tham gia lớp tập huấn.

Sau 3 ngày làm việc, các học viên đã được nghe các báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị, có kinh nghiệm trong việc giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị như PGS.TS. Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ; PGS.TS. Vũ Văn Phúc - với 05 chủ đề:

- Những nội dung mới, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Kết luận về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017).

- Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII“về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Báo cáo tình hình quốc tế và trong nước nổi bật và quan hệ ngoại giao của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2017.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đổi mới học tập các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân – Kết luận 94-KL/TW.

Tại buổi bế giảng, GS.TS Phạm Quang Minh đã tổng kết và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng lý luận chính trị hè hàng năm và vai trò của các học viên là các lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giảng viên lý luận chính trị, giáo dục chính trị của các Trường Đại học trong việc đổi mới dạy và học các môn học lý luận chính trị.

 

 

 

Nguồn: BM LLCT

Video