SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10/2019
02/10/2019 | 560 lượt xem

Ngày 01/10/2019, Chi bộ Khoa-Khoa học Cơ bản đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ

Đồng chí: TS. Ngô Thị Tân Hương – Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế & QTKD đã chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bí thư chi bộ đã triển khai một số các nội dung sau:

Thứ nhất: Triển khai Nghị quyết số 327- NQ/ĐU ngày 24 tháng 9 năm 2019. Về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 10 năm 2019, cụ thể:

- Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và thu được các kết  về công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền trong tháng 9 năm 2019.

- Triển khai các nhiệm vụ trong tháng 10 năm 2019: Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện điều chỉnh một số tiêu đề của các Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên; thực hiện sơ kết 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường. Cụ thể, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền.

Thứ hai: Triển khai Nghị quyết số 328-NQ/ĐU ngày 24 tháng 9 năm 2019. Về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019, cụ thể:

- Trong quý III năm 2019, Đảng ủy trường đã lãnh đạo, chỉ đạo Chính quyền, đoàn thể trong nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ như: Công tác xây dựng Đảng; Công tác chuyên môn.

- Để tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019, Ban chấp hành Đảng bộ Trường quyết nghị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nội dung trọng tâm của quý IV năm 2019 về: Công tác xây dựng Đảng; Công tác chuyên môn.

Thứ ba: Triển khai Nghị quyết số 329-NQ/ĐU ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường về công tác tổ chức, cán bộ và chuyển Đảng chính thức.

Thứ tư: Đồng chí Bí thư chi Bộ quán triệt tới các Đảng viên trong chi Bộ về công tác phát triển Đảng; công tác chuyên môn của toàn khoa và hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Kết luận: 100% các đồng chí Đảng viên nhất trí với các nhiệm vụ của đồng chí Bí thư chi bộ triển khai.

 

Nguồn: CHI BỘ

Video