Sinh hoạt Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản Tháng 1 Năm 2018
27/01/2018 | 1983 lượt xem

Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản tổ chức sinh hoạt Chi bộ tháng 1 năm 2018

 

Ngày 8/1/2018, Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ. Đồng chí Ngô Thị Tân Hương – Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế & QTKD đã chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Ngô Thị Tân Hương – Bí thư Chi bộ Khoa KHCB phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Thị Tân Hương đã triển khai các nghị quyết và nội dung công tác của Quý I và trong năm 2018:

Nghị quyết số 43-KH/ĐU – về kế hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW Đảng Khóa XII.

Nghị quyết 252 – ĐU-5/1/2018 về đánh giá kết quả hoạt động của Trường ĐH Kinh tế & QTKD năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018.

Nghị quyết số 251-NQ/ĐU đánh giá tình hình nhiệm vụ của Trường ĐH Kinh tế & QTKD tháng 12/2017 và phương hướng nhiệm vụ  tháng 1/2018.

Nghị quyết số 255 – NQ/ĐU về công tác phát triển Đảng và công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.

Nghị quyết số 172 – QĐ/ĐU về công nhận kết quả đánh giá, phân loại chi bộ, đảng viên của Trường ĐH Kinh tế & QTKD năm 2017.

Xét hồ sơ chuyển đảng chính thức cho Đảng viên Hoàng Thanh Hải – Tổ bộ môn Toán.

          Đặc biệt, đồng chí Ngô Thị Tân Hương đã nhấn mạnh tới các nhiệm vụ công tác cần thực hiện trong thời gian tới: Hoạt động giảng dạy, coi thi, chấm thi; công tác nghiên cứu khoa học; công tác tổ chức trong các Bộ môn…

Kết thúc buổi sinh hoạt Chi bộ tháng 1/2018, các Đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh – Tổ Bộ môn Lý luận Chính trị kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những câu chuyện ý nghĩa, xúc động về con người Bác đã giúp cho các Đảng viên trong Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản có dịp suy ngẫm, học tập và làm theo phong cách của Người.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Người viết: Phạm Thị Hồng Nhung

 

Video