Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 6/2018
30/06/2018 | 1227 lượt xem

Ngày 12/06/2018, Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 06/2018. Đồng chí Ngô Thị Tân Hương – Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế & QTKD đã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Thị Tân Hương đã triển khai các nội dung và nghị quyết của Đảng ủy, bao gồm:

Nghị quyết số 273 –của Đảng Ủy: đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 05/2018 và phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 06/2018;

Công văn số 1529 MTTQ BTT: phối hợp ngăn chặn các hoạt động của Pháp luân công, Đức Chúa Trời.

Quán triệt công tác thực hiện nội quy của nhà trường, thực hiện tốt công tác coi thi chấm thi đúng quy định quy chế!

Quyết định 216 tặng giấy khen cho cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Kế hoạch số 30- KH/ĐH : kiểm tra kết quả thực hiên NQTW khóa XII của bộ chính trị

Đ/c Ngô Tân Hương triển khai các nội dung và Nghị quyết của Đảng ủy

Tiếp đó, chi bộ tổ chức lấy ý kiến xét chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Dương Tố Quỳnh.  

Kết thúc buổi sinh hoạt Chi bộ tháng 06/2018, các Đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Hồng – Tổ đảng Bộ môn Ngoại Ngữ kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Thông qua câu chuyện chúng ta học được rằng Con người chúng ta ai sinh ra cũng có cội nguồn. Dù đi đâu về đâu thì trong mỗi chúng ta đều có hình bóng quê hương. Nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn; đặt ra yêu cầu cụ thể cho mỗi cán bộ đảng viên soi mình trong giai đoạn mới và tiếp tục phấn đấu, cống hiến làm giàu làm đẹp cho quê hương nói riêng và đất nước nói chung.

Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Hồng kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cuối cùng là những chia sẻ của Đ/c Nguyễn Văn Minh về việc hoàn thành các công tác chuyên môn và lãnh đạo, công tác đoàn thể trước khi nghỉ chế độ.

Đ/c Nguyễn Văn Minh chia se trước khi về nghỉ chế độ.

Người viết bài: Nguyễn Thị Hạnh Hồng (tổ đảng bộ môn Ngoại Ngữ)

 

Nguyễn Thị Hạnh Hồng

Video