Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5/2018
31/05/2018 | 1196 lượt xem

Ngày 09/5/2018, Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5/2018. Đồng chí Ngô Thị Tân Hương – Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐH Kinh tế & QTKD đã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Thị Tân Hương đã triển khai các nội dung và nghị quyết của Đảng ủy, bao gồm:

Quán triệt công tác thực hiện nội quy của nhà trường

Nghị quyết số 269 – NQ/ĐU của Đảng ủy: đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 4/2018 và phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy tháng 5/2018;

Nghị quyết số 265 – NQ/ĐU của Đảng ủy: về việc thực hiện NQ số 18 – NQ/TW: Một số vấn đề tiếp tục đối mới , sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và NQ số 19 – NQ/TW: Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 200 v/v ban hành Quy chế làm việc (sửa ��ổi, bổ sung lần thứ 2) của BCH Đảng bộ trường Đại học KT&QTKD; khóa III; nhiệm kỳ 2015-2020

Kế hoạch số 48 – KH/ĐU: Biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp đó, chi bộ tổ chức đóng góp ý kiến cho các nghị quyết. Một số ý kiến được đưa ra thảo luận như: đề nghị làm rõ về nội dung sinh hoạt bộ môn định kỳ; việc đăng ký lịch họp; thời gian trên lịch tuần...

Kết thúc buổi sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2018, các Đảng viên đã được nghe đồng chí Tạ Bích Huệ – Tổ đảng Bộ môn Lý luận Chính trị kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề về tư tưởng đoàn kết trong văn thơ Hồ Chí Minh. Nội dung có giá trị lý luận và thực tiễn; đặt ra yêu cầu cụ thể cho mỗi cán bộ đảng viên soi mình trong giai đoạn mới và tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

                                                                   Người viết

                                                                   Tạ Bích Huệ

 

 

Bích Huệ

Video