Kết quả công tác phát triển Đảng của Chi bộ khoa KHCB tháng 7 năm 2017
03/10/2017 | 2342 lượt xem

Kết quả công tác phát triển Đảng của Chi bộ khoa Khoa học cơ bản tháng 7 năm 2017

 Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, chi bộ khoa Khoa học cơ bản đã bám sát Nghị quyết Đại học của Chi bộ, của Đảng bộ trường, Đảng bộ tỉnh để triển khai các khâu, bước từ giới thiệu nguồn học lớp Nhận thức về Đảng đến theo dõi, giúp đỡ và kết nạp đảng viên mới. Chi bộ coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tăng cường, củng cố đội ngũ đảng viên vừa hồng, vừa chuyên cho Đảng. 

Sau một thời gian thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của các quần chúng trong đoàn thể, đồng thời, tiến hành giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí, vai trò của Đảng Chi bộ nhận thấy các đồng chí Đinh Thị Tuyết, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phạm Thị Hồng Nhung đã đầy đủ điều kiện để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chính vì vậy vào hồi 15h ngày 04/07/2017 tại phòng họp A - khu hiệu bộ, chi bộ Khoa Khoa học cơ bản đã tiến hành kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng ưu tú trên.

Tại buổi kết nạp đã có sự tham dự của đồng chí Trần Chí Thiện – Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh; đồng chí Ngô Thị Tân Hương – Bí thư Chi Bộ Khoa Khoa học cơ bản, cùng đầy đủ tất cả các Đảng viên Khoa Khoa học cơ bản.

Sau khi Đồng chí Ngô Thị Tân Hương đọc quyết định kết nạp Đảng cho từng quần chúng ưu tú, các đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Tuyết, Phạm Thị Hồng Nhung đã lên nhận quyết định và đọc lời tuyên thệ trước Đảng. Tại buổi kết nạp Đồng chí Trần Chí Thiện – đại diện cho Đảng bộ trường cũng đã có những nhắc nhở kịp thời cho những Đảng viên mới. Đồng chí Bí thư Chi bộ Khoa học cơ bản cũng truyền đạt nội dung trách nhiệm và nghĩa vụ của Đảng viên cho các tân Đảng viên.

Đồng chí Tân Hương trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Phạm Thị Hồng Nhung

Đồng chí Tân Hương -  trao quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Như Quỳnh

Đồng chí Tân Hương – Bí thư Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Đinh Thị Tuyết

Sau buổi kết nạp này, Chi bộ Khoa khoa học cơ bản đã có 46 Đảng viên, trong đó có 41 Đảng viên chính thức, 05 Đảng viên dự bị. Có thể khẳng định Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản là một trong những chi bộ vững mạnh của Đảng bộ trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Trong năm học 2017-2018, Chi bộ đã có những kế hoạch, chỉ đạo sát sao hơn để công tác phát triển đảng có bước tiến cả về số lượng lẫn chất lượng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh của trường và địa phương.

         

Nguồn: BM LLCT

Video