GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM GIA LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2018
29/08/2018 | 1351 lượt xem

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM GIA

LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG HÈ NĂM 2018

ThS. Bùi Thị Trà Ly

Thực hiện Công văn số 3355/BGDĐT-GDĐH ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị tham gia tập huấn bồi dưỡng hè năm 2018 và Quyết định số 804/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc cử giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị tham gia tập huấn, bồi dưỡng hè năm 2018,

Từ ngày 14/8/2018 đến ngày 16/8/2018, đoàn giảng viên của Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản đã tham dự "Lớp bồi dưỡng chính trị hè 2018 cho giảng viên lý luận chính trị các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng có đào tạo giáo viên" được tổ chức tại Đoàn An điều dưỡng 295 Khu A - Khu I Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

Tham gia Đoàn đi tập huấn có Tiến sĩ Phạm Thị Nga - Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Khoa Khoa học Cơ bản cùng 02 giảng viên của Bộ môn là Tiến sĩ Nguyễn Thị Nội và Thạc sĩ Bùi Thị Trà Ly.

 

 

Các giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị Trường ĐH Kinh tế & QTKD

tham dự buổi khai mạc Lớp Bồi dưỡng vào ngày 14/8/2018.

Tại Lớp tập huấn, các giảng viên tham dự đã được nghe các báo cáo viên là những nhà khoa học và lãnh đạo đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trình bày 05 chuyên đề, bao gồm:

Chuyên đề 1 - "Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" và "Triển khai Các môn lý luận chính trị cho khối chuyên và không chuyên theo kết luận 94-KL/TW" do PGS.TS. Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trình bày:

 

 

Chuyên đề 2 - "Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra" do TS. Nguyễn Việt Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày:

 

 

Chuyên đề 3 - "Đặc khu kinh tế và các vấn đề đặt ra cho Việt Nam" do PGS.TS. Trần Đình Thiên - Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trình bày:

Chuyên đề 4 - "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên" do GS.TS. Mạch Quang Thắng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày:

Chuyên đề 5 - "Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2018" do GS.TS. Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày:

Kết thúc khóa tập huấn, bồi dưỡng, các giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị đã tham gia viết báo cáo thu hoạch và nộp cho Ban tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định.

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2018 là một đợt sinh hoạt chuyên môn quy mô và bổ ích đối với các giảng viên lý luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các chuyên đề do các báo cáo viên trình bày tại Lớp bồi dưỡng đều là những nội dung thiết thực, cập nhật, phục vụ hữu hiệu cho công tác giảng dạy và nghiên cứu các môn lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học. Đợt tập huấn còn là dịp để giảng viên lý luận chính trị trên cả nước có cơ hội gặp mặt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những thông tin quý báu trong lĩnh vực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trên cả nước nói chung và tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên nói riêng.

 

Các giảng viên Bộ môn Lý luận Chính trị Trường ĐH Kinh tế & QTKD

tham dự buổi tổng kết Lớp Bồi dưỡng vào ngày 16/8/2018./.

 

 

Video