Đại hội Chi đoàn KHCB nhiệm kì 2017-2019
16/12/2016 | 3131 lượt xem

Đại hội Chi đoàn KHCB nhiệm kì 2017-2019 đã thành công tốt đẹp

Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 5 đồng chí:

 Nguyễn Ngọc Bính (Bí thư)

- Nguyễn Hồng Hạnh (Phó bí thư)

- Tạ Bích Huệ (ủy viên)

- Phạm Thị Hồng Nhung (ủy viên)

- Nguyễn Việt Phương (ủy viên)

Video