BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
13/08/2016 | 5136 lượt xem

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên được thành lập ngày 28 tháng 4 năm 2006 theo Quyết định số 145/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Bộ môn được nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy các môn: Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng.

Năm thành lập: 2006

Tổng số CBGV:16

Trình độ chuyên môn: PGS: Không; Tiến sĩ: Không; Thạc sĩ: 16; Cử nhân: 0 

  2. Cơ cấu đội ngũ cán bộ

DANH SÁCH CÁN BỘ BM TIẾNG ANH

  TT

Họ và tên

Điện thoại

E-mail

1

Th.S  Phan Minh Huyền -

Trưởng Bộ môn

0972.580.888

huyenphantueba@gmail.com

2

Th.S Đặng Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng Bộ môn

0983.734.982

honganh.tueba@gmail.com

3

Th.S Nguyễn Hiền Lương

0912.211.522

hienluong213@gmail.com

4

Th.S Dương Hương Lan

0948.036.668

duonghuonglan.tn@gmail.com

5

Th.S Phạm Thị Ngà

0973.091.119

ngapham.tueba@gmail.com

6

Th.S Tạ Thị Mai Hương

0983.826.327

khanhha2710@gmail.com

7

Ths. Dương Quế Linh

0973.095.535

quelinh88@gmail.com

8

Th.S Phạm Thùy Dương

0988.748.557

anduong.lapham@gmail.com

9

Ths. Nguyễn Hương Ngọc

0984.991.929

huongngoc252@gmail.com

10

Th.S Lèng Thị Thu Trang

0987.909.317

lengthutrang021987@gmail.com

11

Th.S Nguyễn T. Hạnh Hồng

0987.787.660

hanhhong87na@gmail.com

12

Th. sĩ. Nguyễn T. Hồng Hạnh

01689.951.807

nguyenhanhdhtn@gmail.com

13

Th.S Lê Huy Hoàng

0948.481.838

lehuyhoang113@gmail.com

14

Th. sĩ Dương T. Thanh Hảo

0962.888.220

thanhhaoduong.tueba@gmail.com

15

Th.S Nguyễn Vũ Phong Vân

0914.498.113

nguyenvuphongvan@gmail.com

16

Ths. Dương Thu Vân

0977.014.891

duongthuvan1412@gmail.com

17

Th.S - GVC  Nguyễn Vân Thịnh

0904.734.092

thinhnv2010@gmail.com

 

3. Danh sách giáo viên đảm nhiệm giảng dạy các học phần:

 

STT

Họ Tên

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 2

Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 4

Tiếng Anh 5

TACN Kế toán - Tài chính

TACN Quản trị

TACN Kinh tế

1

Nguyễn Vân Thịnh

X

X

X

X

X

 

X

X

2

Phạm Như Cường

X

X

X

X

X

X

X

 

3

Phan Minh Huyền

X

X

X

X

X

 

X

 

4

Dương Thị Hương Lan

X

X

X

X

X

 

X

X

5

Đặng Thị Ngọc Anh

X

X

X

X

X

X

 

 

6

Nguyễn Hiền Lương

X

X

X

X

X

 

 

X

7

Phạm Thùy Dương

X

X

X

X

X

 

X

 

8

Phạm Thị Ngà

X

X

X

X

X

X

 

 

9

Nguyễn Thị Hạnh Hồng

X

X

X

X

X

 

X

X

10

Tạ Thị Mai Hương

X

X

X

X

X

X

X

 

11

Nông Thị Thu Huế

X

X

X

X

X

 

 

X

12

Lèng Thị Thu Trang

X

X

X

X

X

X

 

 

13

Dương Quế Linh

X

X

X

X

X

X

 

 

14

Nguyễn Hương Ngọc

X

X

X

X

X

 

X

 

15

Nguyễn Vũ Phong Vân

X

X

X

X

X

X

 

 

16

Lê Huy Hoàng

X

X

X

X

X

 

 

X

17

Dương Thu Vân

X

X

X

X

X

 

X

 

18

Nguyễn Hồng Hạnh

X

X

X

X

X

X

 

 

19

Dương Thanh Hảo

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 4. Giới thiệu các môn học

 a. Tiếng anh 1 - Hình thức thi: Vấn đáp

 b. Tiếng anh 2 - Hình thức thi: Vấn đáp

 c. Tiếng anh 3 - Hình thức thi: Trắc nghiệm

 d. Tiếng anh 4 - Hình thức thi: Trắc nghiệm

 e. Tiếng anh 5 - Hình thức thi: Trắc nghiệm

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và nguyên tắc giao tiếp trong giao tiếp thương mại bằng tiếng Anh cũng như các kiến thức văn hóa của các quốc gia trên thế giới, làm cơ sở cho các hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, môn học còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng giao tiếp trong các tình huống giao tiếp thương mại bằng tiếng Anh tại các ngữ cảnh theo từng chủ đề khác nhau. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội rèn luyện các kỹ năng tu duy trực tiếp bằng tiếng Anh, tư duy phê phán cũng như tư duy phân tích và tổng hợp.

f.  Tiếng Anh chuyên ngành: Kinh tế, Kế toán, Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng - Hình thức thi trắc nghiệm

 Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh như các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng cũng như bổ sung các kiến thức chuyên ngành liên quan để giúp sinh viên hiểu và vận dụng vào trong quá trình tìm kiếm, nghiên cứu thông tin chuyên ngành, phân tích dữ liệu chuyên ngành cũng như trong các tình huống giao tiếp thương mại, giao dịch trong các lĩnh vực Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng… Bên cạnh đó, môn học còn giúp sinh viên phát triển các kỹ năng giao tiếp trong các tình huống giao tiếp, giao dịch trong lĩnh vực chuyên ngành liên quan, đồng thời giúp sinh viên tự tin để giao tiếp và tích lũy kinh nghiệm cho công việc, ngành nghề trong tương lai. Môn học còn giúp sinh viên rèn luyện được các kỹ năng phối hợp, làm việc theo nhóm, kỹ năng tư duy phân tích và kỹ năng tổng hợp. 

5 Một số hoạt động, công tác liên quan đến bộ môn Ngoại ngữ:

Tổ chức các khóa dạy, ôn-luyện thi Toeic, Ielts, FCE cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong và ngoài trường. Tham gia giảng dạy các lớp của đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Tham gia các hội thảo về tiếng Anh và các hội thảo chuyên ngành sử dụng tiếng Anh. Tham gia chương trình trại hè tiếng Anh, festival tiếng Anh, chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

 6. Danh mục các tài liệu tham khảo

a.      Tiếng Anh cơ bản

1.      Cotton D., Falvey D., Kent S. (2004) Market Leader Elementary Business English. Longman

2.      Rogers J. (2004) Market Leader Elementary Practice File. Longman

3.      Cotton D., Falvey D., Kent S. (2004) Market Leader Pre-Intermediate Business English. Longman

4.      Rogers J. (2004) Market Leader Pre-Intermediate Practice File. Longman

5.      Cambridge University Press (2004) Business Goals. Cambridge.

6.      David G. & Robert M. (2001) Business Basics. Oxford: Oxford University Press.

7.      George W. (1999) Grammar with Laughters. London: Language Teaching Publications.

8.      Kavin M. (2005) First Insights into Business – Student’ book and Workbook. Essex: Longman.

9.      Micheal D. (1998) Oxford Business English – Grammar and Practice. Oxford: Oxford University Press.

10. Nayor H and Raymond M. (2001) Essential Grammar in Use Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press.

11. Peter Watcyn-Jones et al. (2000) Instant Lesson 1 Elementary. Penguin English.

12. Strutt P. (2004) Market Leader - Business Grammar and Usage. Longman.

13. Virginia E. & Jenny D. (1998) Reading and Writing Extra 1, Burkshire: Express Publishing.

14. Virginia E. & Jenny D. (1998) Reading and Writing Extra 2, Burkshire: Express Publishing.

15. Anderson V., Holley G. & Metcalf R. (-)Grammar Practice Pre-intermediate. Pearson Longman.

b.      Tiếng Anh chuyên ngành

1.             Christine J. (2007) Market Leader – Banking and Finance, Longman, United Kingdom.

2.             Donald J. et al., (2007) Accounting – Real-world Applications and Connections (First-year Course), McGraw-Hill - Glencoe.

3.             Evan F. & Sean M., (2007) English for Accounting, Oxford University Press, United Kingdom.

4.             Ian M., (2002) English for Business Studies, A course for Business Studies and Economics students, Student’s book, Cambridge University Press, United Kingdom.

5.             Ian M., (2002) Financial English, Thomson Heinle, Boston, MA, USA.

6.             Ian M., (2003) Professional English in Use – Finance, Cambridge University Press, England.

7.             Ian M., (2008) English for Financial Sector -Student’s book, second edition, Cambridge University Press, United Kingdom.

8.             John M., (2007) Check Your English Vocabulary for Banking and Finance, A & C Black, London.

9.             Josephine O., (2007) Professional English – English for Business, Thomson Heinle, Massachusetts, USA.

10.     Julie P., (2009) Absolute Financial English – English for Finance and Accounting, DELTA Publishing, England.

11.     Michael D., (2001) Oxford Business English Grammar and Practice, Oxford University Press, United Kingdom.

12.     Norman W., (2006) Business Benchmark – Pre-intermediate to Intermediate, Cambridge University Press, United Kingdom.

13.     Wayne L., (2006) Accounting for Non-Accountants, Sourcebooks, Inc., Illinois, USA.

 

Video