Ds can bộ bm tin học
24/02/2017 | 4119 lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ BM TIN HỌC

TT

Họ và tên

Điện thoại

E-mail

1

TS Vũ Văn Huy - Trưởng Bộ môn

0982.718.363

vuhuyhnvn@tueba.edu.vn

2

Th.S  Phan Minh Hoàng

0986.703.748

hoangpm@tueba.edu.vn

3

Th.S Nguyễn Thị Lan Hương

0983.099.608

lanhuong@tueba.edu.vn

4

Th.S Lê Thu Hà

0945.333.646

thuha@tueba.edu.vn

5

Th.S Đoàn Mạnh Hồng – GV Kiêm nhiệm

0983.080.478

dmhong@tueba.edu.vn

6

Th.S Trần Thị Xuân

0972.280.946

ranxuantbhd@tueba.edu.vn

7

Th.S Trần Công Nghiệp

- GV Kiêm nhiệm

0912.967.494

congnghieptran@tueba.edu.vn

 

Video