DS CAN BO BM TIẾNG ANH
24/02/2017 | 4375 lượt xem

DANH SÁCH CÁN BỘ BM TIẾNG ANH

  TT

Họ và tên

Điện thoại

E-mail

1

Th.S  Phan Minh Huyền -

Trưởng Bộ môn

0972.580.888

huyenphantueba@gmail.com

2

Th.S Đặng Thị Ngọc Anh – Phó Trưởng Bộ môn

0983.734.982

honganh.tueba@gmail.com

3

Th.S Nguyễn Hiền Lương

0912.211.522

hienluong213@gmail.com

4

Th.S Dương Hương Lan

0948.036.668

duonghuonglan.tn@gmail.com

5

Th.S Phạm Thị Ngà

0973.091.119

ngapham.tueba@gmail.com

6

Th.S Tạ Thị Mai Hương

0983.826.327

khanhha2710@gmail.com

7

Ths. Dương Quế Linh

0973.095.535

quelinh88@gmail.com

8

Th.S Phạm Thùy Dương

0988.748.557

anduong.lapham@gmail.com

9

Ths. Nguyễn Hương Ngọc

0984.991.929

huongngoc252@gmail.com

10

Th.S Lèng Thị Thu Trang

0987.909.317

lengthutrang021987@gmail.com

11

Th.S Nguyễn T. Hạnh Hồng

0987.787.660

hanhhong87na@gmail.com

12

Th.S Nguyễn T. Hồng Hạnh

01689.951.807

nguyenhanhdhtn@gmail.com

13

Th.S Lê Huy Hoàng

0948.481.838

lehuyhoang113@gmail.com

14

Th.S Dương T. Thanh Hảo

0962.888.220

thanhhaoduong.tueba@gmail.com

15

Th.S Nguyễn Vũ Phong Vân

0914.498.113

nguyenvuphongvan@gmail.com

16

Ths. Dương Thu Vân

0977.014.891

duongthuvan1412@gmail.com

17

Th.S - GVC  Nguyễn Vân Thịnh

0904.734.092

thinhnv2010@gmail.com

 

Video