DANH SACH CB BM GDTC
24/02/2017 | 1679 lượt xem

DANH SÁCH CB BM GDTC

STT

Họ và tên Giảng viên

Điện thoại

Email

1

Th.S-GVC Nguyễn Nam Hà

 Trưởng bộ môn

0913 059725

namhasport@gmail.com

2

Th.S Nguyễn Tiên Phong

0912 462080

phongnguyensport@gmail.com

3

Th.S Nguyễn Tiến Lâm

Phó trưởng bộ môn

0912 145298

lamnguyen200969@gmail.com

4

CN Nguyễn Văn Thanh

0986 882134

huyenphong13@gmail.com

5

CN Nguyễn Ngọc Bính

0978 680523

ngocbinh6587@gmail.com

6

CN Trần Thị Tiệp

0946 714333

tiepngaanh@gmail.com

7

CN Dương Tố Quỳnh

0987 360642

quynh211087@gmail.com

8

CN Bùi Minh Tân

0949 797816

mtantn88@gmail.com

9

CN Nguyễn Thị Mai Hiền

0983 460207

maianhnguyen37@gmail.com  

 

Video