Danh sách cán bộ giảng dậy các học phần trong Khoa KHCB
13/08/2016 | 1080 lượt xem

1.    Bộ môn GDTC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GDTC:I

GDTC:II

GDTC:III

1

Nguyễn Nam Hà

X

X

X

2

Nguyễn Tiến Lâm

X

X

X

3

Nguyễn Tiên Phong

X

X

X

4

Nguyễn Văn Thanh

X

X

X

5

Nguyễn Ngọc Bính

X

X

X

6

Trần Thị Tiệp

X

X

X

7

Dương Tố Quỳnh

X

X

X

8

Bùi Minh Tân

X

X

X

2.    Bộ môn Toán

 

STT

HỌ VÀ TÊN

TOÁN CAO CÂP

XÁC XUẤT THỐNG KÊ

TOÁN KINH TẾ

1

Nguyễn Thị Thu Hường

x

x

 

2

Ngô Thị Kim Quy

x

x

 

3

Trần Thị Mai

X

X

 

4

Nguyễn Việt Phương

X

X

X

5

Trần Thị Mai Linh

X

X

X

6

Đồng Thị Hồng Ngọc

X

X

 

7

Hoàng Thanh Hải

X

X

 

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

X

X

X

9

Nguyễn Văn Minh

X

X

X

10

Nguyễn Quỳnh Hoa

X

X

 

11

Trần Thanh Tùng

X

X

 

12

Trần Đình Chúc

X

   

13

Phạm Hồng Trường

X

X

 

14

Trần Nguyên Bình

X

X

 

16

Phạm Thị Linh

X

X

X

15

Nguyễn Trọng Bắc

X

X

 

17

Đỗ Thanh Phúc

X

X

 

18

Bùi Thị Hồng Hạnh

X

X

 

3.    Bộ môn Ngoại ngoại ngữ

STT

Họ Tên

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 2

Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 4

Tiếng Anh 5

TACN Kế toán - Tài chính

TACN Quản trị

TACN Kinh tế

1

Nguyễn Vân Thịnh

X

X

X

X

X

 

X

X

2

Phạm Như Cường

X

X

X

X

X

X

X

 

3

Phan Minh Huyền

X

X

X

X

X

 

X

 

4

Dương Thị Hương Lan

X

X

X

X

X

 

X

X

5

Đặng Thị Ngọc Anh

X

X

X

X

X

X

 

 

6

Nguyễn Hiền Lương

X

X

X

X

X

 

 

X

7

Phạm Thùy Dương

X

X

X

X

X

 

X

 

8

Phạm Thị Ngà

X

X

X

X

X

X

 

 

9

Nguyễn Thị Hạnh Hồng

X

X

X

X

X

 

X

X

10

Tạ Thị Mai Hương

X

X

X

X

X

X

X

 

11

Nông Thị Thu Huế

X

X

X

X

X

 

 

X

12

Lèng Thị Thu Trang

X

X

X

X

X

X

 

 

13

Dương Quế Linh

X

X

X

X

X

X

 

 

14

Nguyễn Hương Ngọc

X

X

X

X

X

 

X

 

15

Nguyễn Vũ Phong Vân

X

X

X

X

X

X

 

 

16

Lê Huy Hoàng

X

X

X

X

X

 

 

X

17

Dương Thu Vân

X

X

X

X

X

 

X

 

18

Nguyễn Hồng Hạnh

X

X

X

X

X

X

 

 

19

Dương Thanh Hảo

X

X

X

X

X

 

 

X

 

4.    Bộ môn Tin học

STT

HỌ VÀ TÊN

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

TIN HỌC ỨNG DỤNG

1

Trần Công Nghiệp

X

X

2

Đoàn Mạnh Hồng

X

X

3

Nguyễn Thị Lan Hương

X

X

4

Nguyễn Hồng Hải

X

X

5

Phạm Minh Hoàng

X

 

6

Lê Thu Hà

X

 

7

Trần Thị Xuân

X

 

8

Vũ Văn Huy

X

X

5.    Bộ môn Lý luận chính trị

 

STT

HỌ VÀ TÊN

TRIẾT HỌC

NHỮNG NLCB CỦA CNMLN HP1

NHỮNG NLCB CỦA CNMLN HP2

TƯ TƯỞNG HCM

ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

XÃ HỘI HỌC

1

Ngô Thị Tân Hương

X

X

X

     

2

Đặng Xuân Quý

X

         

3

Nguyễn Thị Nội

X

X

     

X

4

Đinh Thị Tuyết

X

X

X

     

5

Trần Văn Giảng

X

X

     

X

6

Dương Thị Hương

 

X

     

X

7

Đàm Thị Hạnh

 

X

X

     

8

Nguyễn Thị Thủy

 

X

       

9

Đào Thị Tân

   

X

 

X

 

10

Phạm Thị Nga

   

X

   

X

11

Lê Thị Thu Huyền

   

X

   

X

12

Phạm Thị Hồng Nhung

   

X

   

X

13

Trần Huy Ngọc

     

X

x

 

14

Nguyễn Thị Như Quỳnh

     

X

X

 

15

Lê Thị Bích Thủy

     

X

X

 

16

Tạ Bích Huệ

     

X

X

 

17

Bùi Thị Trà Ly

     

X

   

18

Trần Thị Phương Hạnh

     

X

X

 

19

Nguyên Thị Thu Phương

       

X

 

Ghi chú: (X) Là môn học đảm nhiệm giảng dạy.

 

Video