KHÓA TẬP HUẤN “NHẬN DIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN”
24/06/2018 | 2469 lượt xem

Nhằm nâng cao và bồi dưỡng kiến thức trong giảng dạy, học tập kỹ năng nghiệp vụ về công tác nhận diện và đánh giá rủi ro trong kiểm toán, ngày 22/5/2018 tại GĐ 101 GK1 Khoa Kế toán, Trường Đại học kinh tế và QTKD đã tổ chức lớp tập huấn nhận diện và đánh giá rủi ro trong kiểm toán.

Tham gia Khóa tập huấn có hơn 100 học viên là giảng viên Khoa Kế toán, các cán bộ phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Kinh tế và QTKD, giảng viên của một số trường thành viên trong Đại học Thái Nguyên, trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, một số cán bộ kế toán tại các đơn vị ngoài trường và các em sinh viên của Khoa Kế toán.

TS. Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng chuyên ngành 3 –Kiểm toán nhà nước, Nguyên Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tham gia giảng dạy lớp tập huấn;. TS. Lê Đình Thăng đã nhấn mạnh những điểm quan trọng trong công tác nhận diện và đánh giá rủi ro trong kiểm toán như: Những rủi ro thường gặp trong công tác kiểm toán; Kỹ năng, phương pháp để nhận biết rủi ro; Công cụ và phương pháp đo lường, đánh giá rủi ro; Vận dụng kết quả đo lường, đánh giá rủi ro;  Đồng thời, trong thời gian tập huấn, các kiến thức thực tế về nhận diện và đánh giá rủi ro đã được TS. Thăng chia sẻ với tinh thần nhiệt huyết. Các giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đã thu được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác giảng dạy. Các vướng mắc của giảng viên, kế toán viên đã được TS. Lê Đình Thăng giải đáp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TẬP HUẤN

PGS.TS Trần Đình Tuấn - Trưởng Khoa Kế toán phát biểu khai mạc Khóa bồi dưỡng nhận diện và đánh giá rủi ro trong kiểm toán

TS. Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng chuyên ngành 3 –Kiểm toán nhà nước, Nguyên Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán giảng dạy cho Khóa bồi dưỡng

Các học viên tham gia Khóa bồi dưỡng

Khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm

 

 

 

Video