HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA KẾ TOÁN NĂM HỌC 2018 - 2019
28/09/2018 | 2606 lượt xem

Căn cứ hướng dẫn liên tịch số 1001/HDLT-ĐHKT&QTKD-BGH-CĐ ngày 12/9/2017 của Chính quyền và Công đoàn trường Đại học Kinh tế và QTKD về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2018 - 2019, vào hồi 14h00 ngày 24 tháng 9 năm 2018 khoa Kế toán đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Trần Nhuận Kiên - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Phương Hảo - Phó Chủ tịch, Trưởng ban nữ công Công đoàn Trường; TS. Trần Tuấn Anh - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. Cùng 55 cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán.

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2017 - 2018 và Phương hướng công tác năm học 2018 - 2019 do PGS.TS Trần Đình Tuấn - Trưởng khoa Kế toán trình bày, Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn về công tác thi đua năm học 2017 - 2018 và phương hướng hoạt động năm 2018 - 2019 do ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Khoa trình bày.

Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa Kế toán có 64 cán bộ, giảng viên trong đó có 01 nhân viên văn phòng, 06 giảng viên kiêm nhiệm. Về trình độ, 100% cán bộ, giảng viên của Khoa đều đạt trình độ thạc sĩ để lên, trong đó có 02 PGS, 12 tiến sĩ, 52 thạc sĩ, 18 đang học NCS (02 NCS học nước ngoài), 100% đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học. Khoa có 4 Bộ môn là: Kế toán Tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp, Hệ thống thông tin kế toán và Kiểm toán. Hiện nay Khoa đang giảng dạy 4 chuyên ngành gồm: Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán và Chương trình đào tạo Kế toán tổng hợp chất lượng cao. Trong năm học 2017-2018, Khoa Kế toán cơ bản đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

1. Về giảng dậy

- Tích cực chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, 100% giảng viên xây dựng bài giảng theo phương pháp giảng dạy tích cực theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp.

- Rà soát và xây dựng lại các chương trình đào tạo cử nhân cho các chuyên ngành của Khoa theo hướng cập nhật và đổi mới, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

- Hoàn thành viết Đề án mở chuyên ngành đào tạo Cao học Kế toán, kế hoạch tuyển sinh vào đầu năm 2019.

2. Về nghiên cứu khoa học, xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo và viết bài đăng Tạp chí

- Trong năm học, Khoa đã nghiệm thu 01 đề tài cấp Bộ (280 triệu đồng), 01 đề tài cấp tỉnh Yên Bái (385 triệu đồng) (do PGS.TS Trần Đình Tuấn làm chủ nhiệm), 02 đề tài cấp ĐHTN (do PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương và TS. Đỗ Thị Lan Anh làm chủ nhiệm), 4 đề tài cơ sở. Hiện nay, cán bộ giảng viên của Khoa đang tiếp tục thực hiện 02 đề tài cấp tỉnh Yên Bái (405 triệu đồng do PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương và 3 tỷ đồng do TS. Đỗ Thị Hồng Hạnh làm chủ nhiệm), 01 đề tài cấp tỉnh Quảng Ninh (1,4 tỷ đồng do PGS.TS Trần Đình Tuấn làm chủ nhiệm), 05 đề tài cấp Đại học Thái Nguyên, 6 đề tài cấp cơ sở và 4 đề tài  NCKH của sinh viên NCKH.

- Trong năm học Khoa đã có 02 giáo trình và 03 tài liệu tham khảo được xuất bản tại NXB quốc gia. Các giảng viên của Khoa đã đăng gần 80 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó có 03 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế.

- Trong năm học Khoa đã  tổ chức được 03 lớp tập huấn chuyên môn về Kế toán – kiểm toán do các chuyên gia của Tổng cục Thuế, Kiểm toán Nhà nước và Hội Kế toán kiểm toán Việt Nam giảng dậy cho giảng viên, sinh viên của Khoa, một số cán bộ của các đơn vị thành viên trong Đại học Thái Nguyên và hơn 40  doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cử 12 giảng viên của Khoa tham gia tập huấn “Hỗ trợ đào tạo kế toán máy và Thực hành phần mềm kế toán MISA MIMOSA.NET 2019” để  phục vụ cho công tác giảng dạy.

3. Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2017-2018

Tổng số SV được khen thưởng có 290 sinh viên, trong đó: có 21/38 sinh viên Xuất sắc toàn trường (chiếm 55,3%), 83/143 sinh viên Giỏi (chiếm 57,3%), 186/346 sinh viên Khá (53,5%), có 04/6 tập thể HSSV xuất sắc (66,6%), có 02/02 tập thể đạt tập thể HSSV tiên tiến (100%). Kết quả rèn luyện có trên 94% sinh viên đạt loại khá trở lên.

Các công tác khác đều hoàn thành xuất sắc.

Năm học 2018-2019, Khoa Kế toán với mục tiêu chung sẽ phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao . Tập trung vào các nội dung: Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ, xuất bản giáo trình, viết bài công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành, đặc biệt là trên Tạp chí khoa học Quốc tế; Tăng cường công tác quản lý sinh viên và tổ chức các hoạt động gắn với đào tạo cho sinh viên; Động viên cán bộ, giảng viên của Khoa học tập nâng cao trình độ, thực hiện đúng hạn NCS, đặc biệt là học ngoại ngữ để đáp ứng nhiệm vụ giảng dậy theo yêu cầu mới; Tiếp tục thực hiện rà soát vị trí việc làm theo kế hoạch của Nhà trường; Hoàn thành việc đánh giá các chương trình đào tạo và cải tiến sau đánh giá ngoài; Tiếp tục phát huy tinh thần, thế mạnh của Khoa trong công tác từ thiện, văn nghệ thể thao và các công tác khác theo quy định.

Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Phương Hảo - Phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công, Công đoàn Trường - Đại diện lãnh đạo Nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí hoan nghênh và ghi nhận những thành tích mà Khoa Kế toán đã đạt được trong năm học 2017 - 2018. Khoa Kế toán cần phải tăng cường việc thực hành cho sinh viên để đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện nay. Mong muốn cán bộ viên chức của Khoa được đại diện dự đại hội CNVC của Nhà trường có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho các báo cáo của Nhà trường.

Hội nghị đã nhận được nhiều Góp ý của cán bộ, giảng viên của Khoa cho Bản dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2017 - 2018 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019 và Bản Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Hội nghị đã tiến hành bầu 28 đại biểu đi dự Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018-2019 của Nhà trường.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong năm  học 2018-2019 và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Với sự thống nhất cao của Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo Khoa và lãnh đạo các đoàn thể và toàn thể cán bộ giảng viên của Khoa đoàn kết, phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA KẾ TOÁN NĂM HỌC 2018 - 2019:

 

Đại biểu Hội nghị thực hiện nghi lễ chào cờ và hát quốc ca

ThS. Đỗ Đức Quang thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Đoàn Chủ tịch Hội nghị

PGS.TS Trần Đình Tuấn, thông qua Dự thảo báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019

ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa, đọc báo cáo công tác thi đua năm học 2017-2018 và các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2018-2019

TS. Nguyễn Phương Hảo, Phó Chủ tịch, Trưởng ban nữ công Công đoàn trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

CÁC ĐẠI BIỂU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO CÁC BÁO CÁO CỦA KHOA VÀ NHÀ TRƯỜNG

TS. Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính phát biểu giải đáp ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2018 - 2019

TS. Nguyễn Thị Hồng Yến - Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

Video