Danh sách Cán bộ, Giảng viên Khoa Kế toán
23/02/2017 | 7946 lượt xem
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
KHOA KẾ TOÁN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
          Thái Nguyên, ngày 12 tháng 09 năm 2017  
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHOA KẾ TOÁN 
(Kể cả kiêm nhiệm và đi nước ngoài) 
TT SL Học hàm, học vị  Họ và tên   SĐT Email Ghi chú 
I. BM KẾ TOÁN TH (17 GV+02 NN+02 KN) bmketoandn@gmail.com  
1 1 PGS.TS Trần Đình  Tuấn 0912.039.920 Trantuankt@gmail.com TK
2 2 ThS.NCS Đàm Phương  Lan 0948.396.222 landamphuong@tueba.edu.vn PTK
0989.200.188
3 3 TS Nguyễn Thị Lan   Anh 0974.198.666 lananhketoantn@gmail.com TBM
4 4 ThS Thái Thị Thu   Trang 0982.198.499 trang1483@gmail.com PBM
5 5 ThS Nguyễn Trọng   Nghĩa 0983.201.475 nghiant.tueba@gmail.com CTCĐ
6 6 ThS.NCS Nguyễn Hữu  Thu 0984.792.286 huuthu.tueba@gmail.com  
7 7 ThS Nguyễn Thị Thu   Hiền 0978.411.344 thuhien.tueba@gmail.com  
8 8 ThS Nguyễn Thị Thu   Huyền 0915.120.879 huyenqn.kt.dhkttn@gmail.com  
9 9 ThS.NCS Đào Thuý  Hằng 0988.460.079 daothuyhang83@gmail.com  
10 10 ThS Bùi Thanh  Huyền 0977.008.017 buithanhhuyen.tueba@gmail.com  
11 11 ThS.NCS Hoàng Mỹ  Bình 0915.300.358 myhoangbinh@gmail.com  
12 12 ThS Vũ Thị  Minh 0974.522.692 Vuminh.stg@gmail.com GVK
13 13 ThS Hoàng Thị Hải  Yến  0985.980.842 Yenht.tvc@gmail.com  
14 14 ThS Nguyễn Thị  Thảo 01689.943.354 thaoxinhtueba@gmail.com  
15 15 ThS Khương Kiều  Trang 0973.426.810 khuongkieutrang.tn@gmail.com  
16 16 ThS Giang Thị  Trang 01692.221.174 giangtrang.tn@gmail.com CHT
17 17 ThS Dương Thị  Luyến 0904.904.711 duongluyenkt@gmail.com  
18 18 ThS.NCS Vương T. Hương  Giang 01692.683.082 vuongthihuonggiang2607.1212@gmail.com ĐH NN
19 19 CN Nguyễn Thị Thanh  Ngà 0982.411.225 Nguyenthanhngatn@gmail.com ĐH NN
20 20 ThS Phan Thanh  Vụ 0913.286.938 phanthanhvudhtn@gmail.com KN
21 21 ThS.NCS Đặng Quỳnh  Trinh 0916.899.882 trinhmabu@yahoo.com KN
II. BM HTTT KT (08 GV+01 NN+04 KN+02UVM) htttketoan.tueba@gmail.com  
22 1 ThS.NCS Đặng Thị  Dịu  0978.977.629 diulady@gmail.com  
0915.247.299
23 2 TS Đỗ Thị Thu  Hằng 0977.814.119 dohang.tueba@gmail.com TBM
24 3 ThS Hoàng Thị  Nguyệt  0986.191.213 nguyet.0811@gmail.com  
25 4 ThS Nguyễn Thị Kim  Oanh  01675.998.620 nguyenkimoanh87@gmail.com  
26 5 ThS Nguyễn Thị Hường  0989.876.008 Huongtn0511@gmail.com  
27 6 ThS Vũ Thị  Hòa  0979.439.563 minhhoa277@gmail.com PBTLC
28 7 TS Đỗ Thị Hồng  Hạnh 0989.537.468 dohanhkt.sfl@tnu.edu.vn PBM
29 8 ThS.NCS Nông Ngọc  Hưng  01235.082.234 hungkttn@gmail.com ĐH NN
30 9 ThS Hoàng Mai  Phương 0987.189.966 maiphuong@tueba.edu.vn  
31 10 ThS.NCS Dương Thanh  Tình  0975.266.789 thanhtinhtueba@gmail.com TLHSSV
32 11 TS Trần Tuấn  Anh 0977.813.119 tuananhtueba@gmail.com  
33 12 ThS An Thị  Thư  0983.975.911 anthu@tueba.edu.vn KN
34 13 ThS Nguyễn Thị  Hồng 0912.737.262 nguyenhong7980@gmail.com KN
35 14 ThS Nguyễn Thị  Yến  0979256362 nguyenyen.tueba@gmail.com UVM
36 15 ThS Nguyễn Thị Minh Xuân  0976.336.695 minhxuan92tn@gmail.com UVM
III. BM KIỂM TOÁN (12 GV+01 VPK+01 NN) kiemtoan.tueba@gmail.com  
37 1 TS Nguyễn Phương   Thảo  0988.090.796 Thaonp.tueba@gmail.com TBM
38 2 PGS.TS Đỗ Thị Thúy Phương  0974.286.288 Thuyphuongkt.tueba@gmail.com PTK
0912.551.531
39 3 ThS.NCS Nguyễn Thị  Tuân  0982.910.859 Nttuantueba@gmail.com PBM
40 4 ThS.NCS Phan Thị Thái Hà  0986.060.939 Thaiha.tueba@gmail.com  
41 5 ThS Nguyễn Thị Thu  Trang  0989.260.126 thutrangtueba@gmail.com  
42 6 ThS Nguyễn Thị Thu  Thư  0972.591.683 thuthu.tueba@gmail.com  
43 7 ThS.NCS Nguyễn Thị Kim  Anh 0912.997.979 kimanh7979@gmail.com SN 1973
44 8 ThS Dương Công  Hiệp 0978.656.909 conghiep.tueba@gmail.com  
45 9 ThS Nguyễn Thị Ngọc  Bích 0984.122.211 bichnguyen1910@gmail.com PCH
46 10 ThS Nông Thị Kim   Dung 0985537268 nongdung8080@gmail.com  
47 12 ThS Nguyễn Thu  0983.345.491 nguyenthuhatueba@gmail.com  
48 13 ThS Dương Phương  Thảo  0979.848.307 duongphuongthao09@gmail.com ĐH NN
49 14 ThS Nguyễn Thị Mai  Hương 0975.459.789 maihuong@tueba.edu.vn VPK
IV. BM KẾ TOÁN DN (18 GV) bmketoandn@gmail.com  
50 1 ThS.NCS Nguyễn Thị   Nga 0987.355.792 nguyennga.tueba@gmail.com TBM
51 2 ThS.NCS Thái Thị Thái   Nguyên 0982.059.811 nguyentueba@gmail.com PBM
52 3 TS Ma Thị  Hường  0984.796.199 huongthiem@yahoo.com.vn PTK
53 4 ThS.NCS Dương Thu   Minh 0912.274.972 Minhdtketoan@gmail.com  
54 5 TS Nguyễn Thị Hồng   Yến 0912.662.033 nguyenyen82.hvnh@gmail.com  
55 6 ThS.NCS Trần Thị Ngọc   Linh 0918.981.166 tranngoclinh25@gmail.com  
56 7 ThS.NCS Vũ Thị Quỳnh  Chi 0912.998.787 vqchi.tueba@gmail.com  
57 8 ThS Dương Thị Hương   Liên 0983.584.084 huonglientn@gmail.com  
58 9 ThS Đỗ Đức   Quang 0985.429.688 quangtueba@gmail.com  
59 10 ThS.NCS Nguyễn Thị Hoài  Thu 0978.425.253 Nguyenhoaithu2010@gmail.com  
60 11 ThS.NCS Bạch Thị  Huyên 01682.934.045 bachthihuyen1988@gmail.com  
61 12 ThS Nguyễn Thị Minh  Hằng 0983.230.286 nguyenminhhang232@gmail.com  
62 13 TS Trần Thị  Nhung 0978.749.669 Nhungtt.tueba@gmail.com  
63 15 ThS Vũ Quỳnh  Nam  0967.369.678 quynhnam.tueba@gmail.com  
64 16 ThS Hà Thị Thanh  Hoa 0982.067.909 hahoaktdn@gmail.com  
65 17 ThS Nguyễn Thu  Hằng  0986.519.036 nguyenthuhang.tueba@gmail.com  
66 18 ThS.NCS Nguyễn Thị Kim Anh 0973.896.712 kimanh.tueba@gmail.com SN 1985
V. VĂN PHÒNG KHOA 02083.647.751 vpketoan.tueba@gmail.com   
Tổng số 68 cán bộ giảng viên trong Khoa. Trong đó 55 giảng viên, 01 văn phòng Khoa, 04 đi học nước ngoài, 06 giảng viên kiêm nhiệm và 02 ứng viên mới.
            NGƯỜI LẬP 
             
               
            Nguyễn Thị Mai Hương

 

Video