Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Liên hệ

 12/09/2016  14191

1. Văn phòng khoa: 

Tầng 4 Nhà Hiệu Bộ - Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên - Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên

Phone number: 02803 547 674                

Email:  Vpkhoakhcb@tueba.edu.vn

2. Trưởng khoa: TS. Phạm Hồng Trường

 Phone number: 0968 832 638

Email: phamhongtruong888@gmail.com

 3. Quản lý website khoa: CN. Nguyễn Thị Mai Hiền

Phone number: 0983640207

Email: ntmhien@tueba.edu.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN