Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2021

 08/11/2021  983

KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2021 CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Thực hiện Quyết định số 997/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2021.  Ngày 01/11/2021, Khoa Khoa học Cơ bản đã tiến hành nghiệm thu 04 đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2021. Tham dự buổi nghiệm thu có sự tham gia của các thanh viên trong các đề tài và các thành viên trong các hội đồng bảo vệ.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong các Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thu được các kết quả như sau:

  1. Đề tài:  “Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học thái Nguyên”. Mã số: CS2021-BS-07. Chủ nhiệm đề tài Ths. Nguyễn Ngọc Bính. Xếp loại Xuất sắc.

 

 

  1. Đề tài: “Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên Trường đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên”. Mã số: CS2021-BS-08. Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Ngà. Xếp loại Tốt.

 

  1.  

 

  1. Đề tài: “Nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên Lào tại Trường đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên”. Mã số: CS2021-BS-09. Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thùy Dương. Xếp loại Tốt.

 

 

 

  1. Đề tài: “Nâng cao năng lực tự học Tiếng Anh của sinh viên chương trình chất lượng cao Trường đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên qua môn học Đề án Văn hóa.” CS2021-BS-10. Chủ nhiệm đề tài Ths. Nguyễn Hồng Hạnh. Xếp loại Tốt.

Khoa Khoa học Cơ bản

 

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN