Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

 23/10/2023  537

GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CHÍNH TRỊ NĂM 2023

 

Từ ngày 09/10 đến ngày 11/10/2023, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm năm 2023.

Tham dự khai mạc Hội nghị có đồng chí Mai Yến Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Thái Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; TS. Cao Danh Chính - UVBTV Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; đại diện Lãnh đạo của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, cùng gần 500 cán bộ, giảng viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc nghiên cứu, đổi mới nội dung chương trình các môn Lý luận chính trị tại các các cơ sở giáo dục trong thời gian tới là nhiệm vụ rất cần thiết để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị nói riêng, chất lượng giáo dục đại học nói chung.

 

Đồng chí Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: ĐHSPKT Vinh)

 

Thực hiện công văn số 5170/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính trị tham gia tập huấn, bồi dưỡng năm 2023. Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1187/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC về việc cử giảng viên các môn Lý luận chính trị tham gia tập huấn, bồi dưỡng năm 2023 gồm 05 đồng chí: TS. Trần Huy Ngọc – Phó Trưởng khoa KHCB, TS. Phạm Thị Nga – Trưởng Bộ môn LLCT – Khoa KHCB, TS. Nguyễn Thị Nội – Giảng viên Bộ môn LLCT – Khoa KHCB, TS. Dương Thị Hương – Giảng viên Bộ môn LLCT – Khoa KHCB, Th.S Tạ Bích Huệ – Giảng viên Bộ môn LLCT – Khoa KHCB.

 

Các giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tham dự Hội nghị (Ảnh: Bích Huệ)

 

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn năm 2023 gồm 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: “Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông.

Chuyên đề 2: “Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”, Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông.

Chuyên đề 3: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, Báo cáo viên: PGS.TS. Ngô Văn Thạo.

Chuyên đề 4: “Tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023”, Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tú Anh.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã tiến hành trao đổi những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện theo Kết luận số 94-KL/TW. Kết thúc chương trình bồi dưỡng, tập huấn, các giảng viên thực hiện viết bài thu hoạch theo những chủ đề được Ban Tổ chức yêu cầu.

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông báo cáo chuyên đề tại Hội nghị (Ảnh: Bích Huệ)

 

Quang cảnh tại Hội nghị (Ảnh: ĐHSPKT Vinh)

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng chính trị năm 2023 đã giúp giảng viên Lý luận chính trị cập nhật những vấn đề mới trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn./.

 

TS. Nguyễn Thị Nội - BM Lý luận chính trị - Khoa KHCB

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN