Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị - Khoa Khoa học Cơ bản tham dự Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2022

 07/10/2022  119

Trong các ngày từ 3/10 đến 5/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị của đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm năm 2022 tại Trường Đại học Vinh.

Chương trình thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 4754/BGDĐT- GDĐH ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giảng viên các môn Lý luận chính trị tham gia tập huấn bồi dưỡng năm 2022.

Tham dự khai mạc Hội nghị có đồng chí Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đồng chí Mai Yến Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; TS. Nguyễn Tú Anh - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, cùng hơn 700 cán bộ, giảng viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học phía Bắc.

 

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Trên cơ sở thống nhất giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình bồi dưỡng, tập huấn chính trị cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị năm 2022 sẽ bao gồm các nội dung: Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2022; Những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị chỉ rõ việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng thời gian qua đã giúp chuyển tải những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến học sinh, sinh viên, học viên - một bộ phận lớn thanh niên ưu tú của đất nước, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng; Hội nghị sẽ tăng cường thúc đẩy việc cập nhật nội dung, đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Trường ĐH Kinh tế và QTKD – ĐHTN có TS. Trần Huy Ngọc, Phó trưởng khoa Khoa học Cơ bản, TS. Phạm Thị Nga, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị – Khoa Khoa học Cơ bản tham dự theo Quyết định số 1216/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

 

Đại diện Bộ môn Lý luận chính trị - Khoa Khoa học Cơ bản – Trường ĐH Kinh tế & QTKD – ĐH Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Hội nghị đã tích cực thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp cho ban chỉ đạo trong việc tiếp tục hoàn thiện chương trình và giáo trình các môn Lý luận chính trị.

 Với tinh thần tập huấn nghiêm túc và hiệu quả, kết thúc Hội nghị, các giảng viên Lý luận chính trị đã có bài thu hoạch thể hiện rõ kết quả của việc nghiên cứu, chương trình giáo trình mới . Bản thu hoạch thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm của cá nhân các giảng viên với công tác chuyên môn và nghề nghiệp.

TS. Phạm Thị Nga – TBM Lý luận chính trị - Khoa Khoa học Cơ bản

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN