Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Cơ cấu tổ chức

 02/03/2023  21116

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

1. BAN CHI ỦY

- Phạm Hồng Trường ( Bí thư)

- Trần Huy Ngọc (Phó bí thư)

- Trần Thị Mai  ( Chi uỷ viên)

- Phạm Thị Nga ( Chi uỷ viên)

- Phan Minh Huyền ( Chi uỷ viên)

- Nguyễn Tiên Phong ( Chi ủy viên)

- Nguyễn Ngọc Bính ( Chi ủy viên)

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- TS.Phạm Hồng Trường - Trưởng Khoa

-TS. Trần Thuy Ngọc - Phó trưởng khoa

3. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

-  Nguyễn Tiên Phong (Chủ tịch)

- Trần Thị Mai Linh (Phó chủ tịch)

- Tạ Thị Bích Huệ (ủy viên)

- Nguyễn Văn Thanh (ủy viên)

- Tạ Mai Hương (ủy viên)

4. ĐOÀN THANH NIÊN

- Nguyễn Ngọc Bính (Bí thư)

- Nguyễn Hồng Hạnh (Phó bí thư)

- Tạ Bích Huệ (ủy viên)

- Nguyễn Thị Thuỷ (ủy viên)

- Trần Thị Mai Linh (ủy viên)

5. CÁC TRỢ LÝ  KHOA

Trợ lý giáo vụ: Nguyễn Thị Mai Hiền 

Trợ lý Khoa học: Phạm Thị Linh

Trợ lý Khảo thí & ĐBLCGD: Đỗ Thanh Phúc


BÀI VIẾT LIÊN QUAN