Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên

Bộ môn Ngoại ngữ

 08/04/2022  7029

Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học cơ bản – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên được thành lập ngày 28 tháng 4 năm 2006 theo Quyết định số 145/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Bộ môn được nhà trường giao cho nhiệm vụ giảng dạy các học phần tiếng Anh cho sinh viên và học viên thuộc các hệ đào tạo của nhà trường; tham mưu, cố vấn cho nhà trường các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ của sinh viên.

 

1. Cơ cấu đội ngũ cán bộ

  • Năm thành lập: 2006
  • Tổng số Cán bộ Giảng viên: 14
  • Trình độ chuyên môn: PGS: Không; Tiến sĩ: 0; Thạc sĩ: 14; Cử nhân: 0 

TT

Họ và tên

Điện thoại

E-mail

1

ThS. Phan Minh Huyền

- Trưởng Bộ môn

0366014666

phanminhhuyen@tueba.edu.vn

2

ThS. Đặng Thị Ngọc Anh

- Phó Trưởng Bộ môn

0983734982

dangngocanh@tueba.edu.vn

3

GVC.ThS. Dương T. Hương Lan

0989669885

dthlan@tueba.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Hiền Lương

0912211522

nhluong@tueba.edu.vn

5

ThS. Phạm Thị Ngà

0973091119

ptnga@tueba.edu.vn

6

ThS. Tạ Thị Mai Hương

0983826327

maihuongtn@tueba.edu.vn

7

ThS. Dương Quế Linh

0973095535

dqlinh@tueba.edu.vn

8

ThS. Nguyễn Hương Ngọc

0969345555

nhngoc@tueba.edu.vn

9

ThS. Nguyễn T. Hạnh Hồng

0987787660

nthhong@tueba.edu.vn

10

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

0389951807

nhhanh@tueba.edu.vn

11

ThS. Lê Huy Hoàng

0948481838

lehuyhoang@tueba.edu.vn

12

ThS. Dương Thanh Hảo

0911238566

dthao@tueba.edu.vn

13

ThS. Nguyễn Vũ Phong Vân

0914498113

nguyenvuphongvan@tueba.edu.vn

14

ThS. Dương Thu Vân

0977014891

duongthuvan@tueba.edu.vn

2. Danh sách giáo viên đảm nhiệm giảng dạy các học phần Tiếng Anh

STT

Họ Tên

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 2

Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 4

Tiếng Anh 5

Tiếng Anh 6

1

ThS. Phan Minh Huyền

- Trưởng Bộ môn

v

v

v

v

v

v

2

ThS. Đặng Thị Ngọc Anh

- Phó Trưởng Bộ môn

v

v

v

v

v

v

3

GVC.ThS. Dương T. Hương Lan

v

v

v

v

v

v

4

ThS. Nguyễn Hiền Lương

v

v

v

v

v

v

5

ThS. Phạm Thị Ngà

v

v

v

v

v

v

6

ThS. Tạ Thị Mai Hương

v

v

v

v

v

v

7

ThS. Dương Quế Linh

v

v

v

v

v

v

8

ThS. Nguyễn Hương Ngọc

v

v

v

v

v

v

9

ThS. Nguyễn T. Hạnh Hồng

v

v

v

v

v

v

10

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

v

v

v

v

v

v

11

ThS. Lê Huy Hoàng

v

v

v

v

v

v

12

ThS. Dương Thanh Hảo

v

v

v

v

v

v

13

ThS. Nguyễn Vũ Phong Vân

v

v

v

v

v

v

14

ThS. Dương Thu Vân

v

v

v

v

v

v

3. Giới thiệu các môn học

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1 là một hợp phần của Tiếng Anh cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân các ngành kinh tế trong phạm vi đào tạo của nhà trường và là một trong 3 học phần của giai đoạn I theo định hướng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, từ đó đáp ứng được chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên của nhà trường nói riêng, và trang bị cho sinh viên những kỹ năng ngôn ngữ căn bản đối với môn tiếng Anh, phục vụ cho công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp nói chung.

Tiếng Anh 2

Tiếng Anh 2 là một hợp phần của Tiếng Anh cơ bản trong chương trình đào tạo cử nhân các ngành kinh tế trong phạm vi đào tạo của nhà trường, là bước tiếp theo trên lộ trình chuẩn đầu ra về ngoại ngữ giai đoạn I theo chương trình Đề án ngoại ngữ của nhà trường. Nội dung học phần bao gồm 4 chủ điểm bao gồm đồ ăn thức uống, các chuyến đi, tiền tệ và ngoại hình con người.

Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 3 là môn học tiếp nối môn học tiếng Anh học phần 1 và tiếng Anh học phần 2 và là một trong số các môn học bắt buộc trong chương trình giảng dạy hệ đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên. Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng ở cấp độ sơ cấp về các các lĩnh vực như từ vựng, ngữ pháp, đời sống thực, cách phát âm, kỹ năng tư duy phản biện cũng như phát triển tổng hòa 4 kỹ năng ngôn ngữ gồm: Nghe, nói, đọc, viết; từ đó tạo nền tảng giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra và sử dụng tiếng Anh thành thạo trong học tập, cuộc sống và công việc trong tương lai.

Tiếng Anh 4

Trong học phần này, sinh viên sẽ được tiếp cận với các hiện tượng ngữ pháp, hệ thống từ vựng cũng như các tình huống giao tiếp ở cấp độ sơ trung cấp (Trình độ A2-B1 theo khung năng lực Châu Âu). Bốn kỹ năng giao tiếp cơ bản Nghe, Nói, Đọc, Viết được chú trọng và phát triển thông qua các hoạt động ngôn ngữ cụ thể và đa dạng. Học phần gồm 4 bài học được phân theo chủ điểm khác nhau như Thói quen sinh hoạt, Cuộc sống hằng ngày, Giải trí, Kì nghỉ. Mỗi bài học đều có những hoạt động phát triển từ vựng, những hiện tượng ngữ pháp thiết yếu, các cơ hội luyên tập kỹ năng nghe, nói cũng như các ngữ liệu phong phú cho việc rèn luyện kỹ năng đọc và viết.

Tiếng Anh 5

Trong học phần này, sinh viên sẽ được tiếp cận với các hiện tượng ngữ pháp, hệ thống từ vựng cũng như các tình huống giao tiếp ở cấp độ sơ trung cấp (Trình độ A2-B1 theo khung năng lực Châu Âu). Bốn kỹ năng giao tiếp cơ bản Nghe, Nói, Đọc, Viết được chú trọng và phát triển thông qua các hoạt động ngôn ngữ cụ thể và đa dạng.

Học phần gồm 4 bài học được phân theo chủ điểm khác nhau như Cảm xúc, Giải trí và Thời trang, Du lịch và Trải nghiệm. Mỗi bài học đều có những hoạt động phát triển từ vựng, những hiện tượng ngữ pháp thiết yếu, các cơ hội luyên tập kỹ năng nghe, nói cũng như các ngữ liệu phong phú cho việc rèn luyện kỹ năng đọc và viết. Bên cạnh đó, cuối mỗi bài học đều có một hệ thống các bài tập bổ trợ để sinh viên có thể củng cố kiến thức và kỹ năng được học.

Tiếng Anh 6

Trong học phần này, sinh viên sẽ được tiếp cận với các hiện tượng ngữ pháp, hệ thống từ vựng cũng như các tình huống giao tiếp ở cấp độ trung cấp (Trình độ B1 theo khung năng lực Châu Âu). Bốn kỹ năng giao tiếp cơ bản Nghe, Nói, Đọc, Viết được chú trọng và phát triển thông qua các hoạt động ngôn ngữ cụ thể và đa dạng.

Học phần gồm 4 bài học được phân theo chủ điểm khác nhau như Sức khỏe, Thể thao, Ẩm thực, Môi trường, Giao tiếp... Mỗi bài học đều có những hoạt động phát triển từ vựng, những hiện tượng ngữ pháp thiết yếu, các cơ hội luyên tập kỹ năng nghe, nói cũng như các ngữ liệu phong phú cho việc rèn luyện kỹ năng đọc và viết

4. Danh mục học liệu/tài liệu tham khảo

[1]. John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dummett (2015), Life A1- A2 Course book, Vietnam Edition, CENGAGE Learning.

[2]. Annette Capel, Wendy Sharp (2005), Objective KET, Cambridge University Press.

[3]. John Hughes, Helen Stephenson, Paul Dummett (2015), Life A1-A2 Vietnam Edition Workbook (online), CENGAGE Learning.

[4]. Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson (2008), Oxford Practice Grammar, Oxford University Press.

[5]. Michael McCarthy, Felicity O’Dell (1999), English vocabulary in use Elementary, Cambridge University Press, UK.

[6]. Rhona Snelling (2013), Collin English for life- Speaking A2 Pre-intermediate, Nhan Tri Viet, Ltd., Vietnam.

[7]. Cambridge English, Key English Test 3 (2003), Cambridge University Press, UK.

[8]. Cambridge English, Key English Test 4 (2006), Cambridge University Press, UK.

[9]. Cambridge English, Key English Test 5 (2008), Cambridge University Press, UK.

[10]. Cambridge English, Key English Test 6 (2012), Cambridge University Press, UK.

[11]. Cambridge English, Key English Test 7 (2014), Cambridge University Press, UK.

[12]. Cambridge English, Key English Test Extra (2008), Cambridge University Press, UK.

[13]. Kathryn Alevizos (2010), Activate A2 Grammar and Vocabulary, Pearson Longman

[14]. Sue Elliott, Sue Ireland, Karen Saxby (2010), KET Practice Tests, Richmond Publishing.

[15]. Emma Heyderman & Peter May (2010). Cambridge Complete PET Student's Book. Cambridge University Press. UK

[16]. Peter May & Amanda Thomas (2010). Cambridge Complete PET Workbook. Cambridge University Press. UK

[17]. Cambridge (2003). Preliminary English Tests 5. Cambridge University Press. UK

[18]. Cambridge (2003). Preliminary English Tests 6. Cambridge University Press. UK

[19]. Cambridge (2003). Preliminary English Tests 7. Cambridge University Press. UK

[20]. Cambridge (2003). Preliminary English Tests 8. Cambridge University Press. UK

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN